Научете какво правят климатиците

Климатикът е една алтернатива на множеството други методи за отопление, която има редица предимства. Цената за отопление е най-големият плюс на климатичната система, в сравнение с всички останали печки. До рязък скок в стойността на парното, доведе нарастването на стойностите на енергоносителите. В момента ще ви излезе доста по-изгодно, ако ползвате евтин климатик, в сравнение с всички други методи за създаване на топлина: парно, газ, въглища и т.н.

Ако не можете да изберете с какво да се топлите през предстоящата зима, имайте в предвид че климатика не е много скъпа и сложна машина. Фундаменталният физичен закон на име „Цикъл на Карно” е в основата на функцията му. Касае се за поведението на газовете и течностите при повишаване на температурата и налягането. При увеличаване на налягането на флуида се повишава пропорционално температурата и обратно. Поради тази причина най-важна роля при всички климатични инсталации играе флуидът, другото му по-популярно наименование е фреон.

Останалите части, съдържащи се в климатичната система са : компресор и топлообменници (радиатори). Повишаването на налягането в фреона и движението му през цялата система, става реално благодарение на компресора. Със сигурност всички сте виждали нормален, инверторен или DC инверторен климатик. От модела на копресора идват всички тези наименования, или по-точно от начина на работа на мотора, който движи буталото, перката или винта на компресора.

Топлообменникът е следващият главен компонент в днешния климатик. Във всеки уред се съдържат поне два топлообменника- един извън помещението и един вътре в него. Действат на следния принцип- отнемат топлина от точка А и я прехвърлят на фреона, който компресора пренася до друго място, след това фреона отдава топлината на другия топлообменник, който пък я отдава на средата около него. Добавят се и други спомагателни възли: вентилатори, които задвижват струи въздух през топлообменниците. Вентилаторите биха могли да са както с константна скорост на оборотите така и с регулируема, те се движат от електромотори.

Всеки климатик в ден съдържа и четирипътен винтил, електронна платка(и), датчици. Четирипътният винтил превключва пътя на фреона в правилна посока, така че да се превръща в пари или във външното тяло или във вътрешното. За контролиране на действието на климатика служи електронната платка. Функцията на датчиците е да отчитат температурата. Още възли, като йонизатор и плазмен филтър са включени в някои типове климатици. Задачата на тези компоненти е да подобряват въздуха, който преминава през тялото на климатика. Чрез тях климатикът дарява удобствои поражда конфорт в дома ви, а не единствено стопля или охлажда.

Публикувано в Други с етикети . Постоянна връзка.

Коментари са забранени.