Индуизмът в развитието на обществото

Най-старите религиозни текстове и основни за религията индуизъм на hindu.bg са Ведите. Написани са на санскрит и означават „познание“. Разделят се в два основни клона необходими на човешеството – знание за Бога и знание за света.
Санскрит притежава впечатляващо лексикално мнообразие (например 69 думи за „земя“ и 70 думи за „вода“) като никоя дума не е производна от друг език, а е оригинално санскритска.

Преди около 2700г е съществувал най-големия университет в Такшашила, където на студентите е предлагано огромно количество знания – 68 клона на познанието. Учебното заведение е било посещавано от студенти от почти цял свят – Сирия, Гърция, Арабия, Вавилон, Китай. Така не е голяма изненадата, че съхранените и развити познания от мъдреците на индуизма и техните ученици са помогнали за развитието на много науки. Концепцията за нулата в математиката може да се намери в санкристски текстове още през 4 в. пр.н.е., а е самата теория е доразвита и обяснена в Чандах Сутра с автор Пингала през 2 в. пр. н.е. Най-ранните писмени изображения на нулата са датирани от около 585-586г на медна плочка намерена в Гуджарат, Индия. Смята се, че по-късно е преминала в арабските писмени паметници и през 8 век е достигнала Европа. С една дума древното санскритско знание е дало двоичната система на съвременния свят – основа за развитие на математиката и в частност на всички информационни науки.
Индуизмът в развитието на обществото
Геометрията, която се приписва като изобретение на Евклид през 3 в. пр. н.е. е присъствала в изобразяването на геометрични фигури на олтари през 10 в. пр.н.е. в Индия. Неподлежащ на съмнение е приносът на индуското знание в астрономията и хирургията. Днес имаме възможност да изучим индуизма и да се докоснем до това древно знание като постигнем онези нива на духа и интелекта, които ни е трудно да си представим.

Публикувано в Любопитно с етикети . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.